Algemene voorwaarden

 

Welkom bij onze algemene voorwaarden. Hierbij horen ook onze Privacy Statement en Disclaimer. Onder normale omstandigheden zullen wij en u deze nooit raadplegen of nodig hebben. Voor onze producten en diensten gelden voorwaarden zoals in de Wet vastgelegd. Aanvullend hierop verwerpen wij op voorhand elke vorm van reclamatie op producten en of diensten welke vooraf aangegeven of redelijkerwijs niet kunnen voldoen aan bijvoorbeeld functie of levensduur. Ook hebben wij geen verplichting tot het aangaan van werkzaamheden welke ons inziens niet veilig of verantwoord of binnen gestelde termijn uitgevoerd kunnen worden. Wij verhandelen en installeren tevens alleen goederen welke bij ons geproduceerd of verkregen zijn. Bestelde artikelen kunnen in slechts enkele gevallen retour aangeboden worden, in geval van maatwerk en productiewerk is dit niet mogelijk, in andere gevallen kunnen hier kosten voor gerekend worden.